Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2020

4374 debe 500
Reposted byrobintsrocktennerZoonk11tomesh
4373 23dd 500
Reposted bykngu kngu
4366 6d9f 500
Reposted bycatstomashhankaPsaikoznuhdesinteressementfinnspgrizzlychickenechoesfromonetoanotherbehcioyoannrunkensteinsoupitUppunisherskizzoxszerlitriotddlubisztosukoKokosemkuroinekochrisslowlifephilosophyPewPowSakeroskolegakolegimolotovcupcakemiss-recklessxannmodulzerostarbuganonysofiasschaafwolalabymbiesyfiodorabananowogruetzehonigwurmniskowoanderer-tobijochenkleinmolotovcupcakeragnarookkokolokosoberNisilinicapicellaeyelynpralinaUncommonSenseganzrockbarTokyoMEWSilovegreenlinemaddfrikadelleppiotrusbamboochaOkruszekfupduckmisery093taki1encafejaniakjulia
4361 6720 500
Reposted bycatsznuh8agiennyPaseroVirusPewPowquinneTokyoMEWSilovegreenkatkonakwisienka207OkruszekbansheRozenhormezahrafngreywolfilovegreen
7423 46d4 500
Reposted fromFlau Flau viajanuschytrus januschytrus
Reposted fromFlau Flau viajanuschytrus januschytrus
4619 091e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viajanuschytrus januschytrus
7016 baad
Reposted fromerial erial viayouareadonkey youareadonkey
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz ze za chwile, za moment już jej nie będzie.  Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć.  Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 

pvssyfuck:

fav

Books were safer than other people anyway.
— Neil Gaiman
(via help-n-quotes)
7722 c8bf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahrafn hrafn
Złamane serce wcale nie uczy odporności. Uczy nas za to chronić swoją kruchość. Uczy nas strachu przed miłością. Podkreślając grubą czerwoną linią nasze błędy i porażki, drwi z naszej rozpaczy. Kiedy kończą mi się łzy, osuwam się na najbliższą ławkę i próbuję wziąć się w garść. W piersi czuję głęboki, wściekły ból i zastanawiam się, jak długo będę musiała z nim żyć.
— Leisa Rayven
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahrafn hrafn
Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej.
— Agnieszka Jucewicz "Czując. Rozmowy o emocjach"
Reposted frommaybeyou maybeyou viahrafn hrafn
5756 cdad 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viahrafn hrafn
7188 4ccc 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viahrafn hrafn
9043 019f
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viahrafn hrafn
Reposted fromshakeme shakeme viahrafn hrafn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...