Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

4886 2f9a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaamphetaminelogic amphetaminelogic
0584 d024 500
4031 2ff8


Brief Encounter (1945)

Reposted fromEmisja Emisja viajointskurwysyn jointskurwysyn

pragnę cię, od tego chciałabym zacząć
— ty mnie nie chcesz, na tym chciałabym zakończyć.
Reposted fromnieuciekaj nieuciekaj viakatastrofo katastrofo
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
Warto przeżyć wielką miłość, nawet jeśli ona po jakimś czasie przygasła, rozsypała się i nie była na zawsze. Myśmy się fantastycznie dopasowali do siebie, ale do świata zupełnie nie.
— Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska - "Obywatel i Małgorzata"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakatastrofo katastrofo
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem, ze musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromdreamadream dreamadream viakatastrofo katastrofo
9505 629a
Reposted fromkimik kimik viairmelin irmelin
5193 cf3d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
9864 676e
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
9627 b52c
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
8581 d277
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
8583 8b99
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
7830 f70c 500
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
7808 9a74
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
5277 5a6d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasucznik sucznik
Reposted frombluuu bluuu viacachalot cachalot
4738 2366
Reposted fromHypothermia Hypothermia viakatastrofo katastrofo
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl