Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

8842 bbbd
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialenifca lenifca
8820 6eca 500
Reposted fromsober sober viav3bso v3bso
0081 4e9c
Reposted fromTamahl Tamahl viamanivela manivela
8574 f207 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
470/2015
*** (A więc nikt nie przeprosi) - Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
A więc nikt mnie nie przeprosi  za wszystko co się stało?
Nikt się nie będzie tłumaczył,  że nie mógł wymyślić lepiej?
Nikt mi nie powie Maleństwo  jakżeś się dzielnie trzymało?
Nikt mi medalu nie przyzna  ni po ramieniu poklepie?
Nikt nie powie dlaczego?  nikt mi nie powie dla kogo?
Nie wyjmie mi z serca strzały?  Nie zdziwi się że z nią żyłam?
Nie pocałuje mnie za to? I przejdę samotną drogą,
zgubię się i zarzucę,  tak jakbym nigdy nie była?
https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viaprzerwanarumianek przerwanarumianek
7643 a0e4 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe vialaparisienne laparisienne
7978 b7f0
Reposted frommalice malice vialaparisienne laparisienne
3593 0fc9
Reposted fromKaledonia Kaledonia viaabl abl
6627 02e0
Reposted fromBoomGifs BoomGifs vialaparisienne laparisienne
4712 2d5c
Reposted fromloveandsex loveandsex vialaparisienne laparisienne
jutro ... jutro... za miesiąc za rok... Za późno 
— tysiace-mysli.soup.io
6524 f8c0 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
Nigdy nie wiesz kto poszerzy Twoje źrenice i nasyci barwą tęczówki.
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir
8949 77c7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viav2px v2px
3292 4f1a 500
Reposted fromspecific-humor specific-humor viav2px v2px
7083 0bda 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamy-whole-self my-whole-self
7068 7dec 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamy-whole-self my-whole-self
4521 5402
Reposted fromrisky risky viaNoirBlanc NoirBlanc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl