Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

[...] wolę z Tobą zbłądzić, niż z innymi dojść do celu.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromyourtitle yourtitle viagdziejestola gdziejestola
5438 e3bf 500
Reposted fromlovesweets lovesweets viagdziejestola gdziejestola
Z Tobą nie umiem wygrać,
Gdy patrzysz mi w oczy znów tracę grunt.
Nie wiem jak Cię zatrzymać,
Następnym razem nie wracaj już.
— Ania Dąbrowska - Z Tobą nie umiem wygrać
Play fullscreen
Reposted fromjankanty jankanty
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
8072 82e4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaamphetaminelogic amphetaminelogic
9152 9052 500
Reposted fromtwice twice viaamphetaminelogic amphetaminelogic
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
7826 57a6
Reposted frombrumous brumous viaTheEvexe TheEvexe
chciałabym Cię teraz mieć w swoich ramionach
Reposted bysmutnazupacytatypsychaiammistakelittlewhiteliesgingerowaajethra
6834 2e2e 500
Reposted fromnsfy nsfy vialetshavesex letshavesex
I lie awake at night and imagine running my fingers through your hair. Feeling your strong arms around... 
Reposted fromirmelin irmelin

August 18 2018

Play fullscreen
trochę tak jest
1984 bookcover by Patrick Pichler & Wolfgang Warzilek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl