Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

4547 1884 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialekkaprzesada lekkaprzesada
0936 385f
Reposted fromkarahippie karahippie vialekkaprzesada lekkaprzesada
4395 8120
Reposted fromkarahippie karahippie vialekkaprzesada lekkaprzesada
4918 b5d8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada
7991 135b
Reposted fromseaweed seaweed vialekkaprzesada lekkaprzesada
1675 d715
2416 5c63
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
I to, że nie napisałam,
że cię lubię, nie znaczy, że cię nie lubię
(lubię cię). Więc jaki masz smak w ustach,
co teraz robisz i czemu nie ze mną?
— Agnieszka Wolny-Hamkało
Świat rozpaczy i bólu.
Kwiaty kwitną
Nawet wtedy.
— Issa
Reposted fromvaka vaka vialekkaprzesada lekkaprzesada
0640 b93e 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vialekkaprzesada lekkaprzesada
“ Szukam mężczyzny o szerokich horyzontach i niepospolitym wnętrzu, który nie przesypia życia ani nie topi go w nałogach, który chce to dzielić i mnożyć z niebanalną kobietą, dojrzałą jak wrześniowe jabłko. Chcę spotkać tego, który wypatruje za mną oczy i nasłuchuje, czy nie zabrzmią moje kroki w ciemności. Będącego w drodze, afirmującego życie, przy którym nie trzeba udawać mniejszej i głupszej, żeby go nie urazić. ”
— I.
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie. 
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromumorusana umorusana vialekkaprzesada lekkaprzesada
2824 9b76 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
3201 b471 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
3210 d58c
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
7659 41c5 500
Reposted frombeautifulmess beautifulmess viabakteria bakteria
3361 8603 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
3389 f21c 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
3412 74b4
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
3440 345e 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl